2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş BaşvurularıBaşvuru İçin İstenen Belgeler:

1)    Dilekçe

2)    ÖSYS Sonuç Belgesi

3)    Öğrenci Not Belgesi (Transkript) (Aslı)

4)    Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge (Aslı)

5)    Öğrenci Belgesi (Aslı)

6)    Ders Planı ve Ders İçeriği (Birim Onaylı)

7)    
Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge

8)    İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ayrıca bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçtiklerine ilişkin resmi belge.

Başvurular Şahsen, Kargo veya Posta ile Yapılabilir.  (Posta ve Kargo Yolu İle Yapılan Başvurulardan Kaynaklanan Gecikmelerden Dolayı Sorumluluk Kabul Edilmemektedir.)

Ek Dosyalar
Bu içerik 08.07.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1525 kez okundu.