Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Genel Bilgiler

 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Genel Bilgiler 

     Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN

     Günümüzde bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizmin ülke ekonomisine katkıları büyük yer tutmaktadır. Turizm endüstrisinden dolayı veya dolaysız katkı sağlayan birçok sektörde düşünüldüğünde kanunun önemi daha açık olarak ortaya çıkmaktadır.Gelişmiş ekonomilerde hizmet sektörü sürekli büyüme eğilimi göstermektedir. Ülkemizde böylesi bir büyümenin en belirgin bir biçimde kuşkusuz turizm sektöründe gerçekleştiği görülmektedir.Turizm sektöründeki büyüme,turizm işletmeciliği alanında yüksek öğrenim görmüş kişilere duyulan gereksinmeyi arttırmaktadır. İleriye dönük öngörüler bu gereksinmenin daha da artacağını göstermektedir. 

     Programın amacı da sektörün ihtiyacı olan yabancı dil bilen yenilikleri sürekli olarak izleyebilen nitelikli eleman yetiştirmektir. 

     Ülkemizin Turizm gelirlerinden aldığı payı düşünecek olursak bölgemiz oldukça düşük bir gelir payına sahip olmaktadır. Programın temel amacı tarihi bir kent olan Edirne'nin ve Trakya bölgesinin yeni turizm olanakları yaratarak nitelikli turistlerin yöreye gelmelerinin sağlanması ve bu amaçla kurulacak işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. 

     Programdan mezun olan öğrencilere Turizmci meslek ünvanı verilecektir.Mezunlar eğitim kurumlarında görev alabilecekleri gibi sektördeki işletmelerde istihdamları sağlanacaktır.
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13545 kez okundu.